Żegnamy Karola Lewkowicza

4. kwietnia 2017 roku odszedł Bł. P. Karol Lewkowicz, były przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, członek Rady Fundacji Bente Kahan. Karol towarzyszył nam od samego powstania fundacji, bez jego zaangażowania nie byłoby możliwe przeprowadzenie remontu Synagogi Pod Białym Bocianem. Był nieocenionym wsparciem. Będzie nam Ciebie brakowało, Karolu.

Pracownicy, Rada i Zarząd Fundacji Bente Kahan

Karol_bw