Zespół

Bente Kahan  bentekahan@fbk.org.pl
Prezes Zarządu Fundacji Bente Kahan
Dyrektor Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej we Wrocławiu
Barbara Pendzich  barbara@fbk.org.pl
Wicedyrektor Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej we Wrocławiu
Marek Mielczarek
Prezes Rady Fundacji Bente Kahan
Manager projektu rewaloryzacji Synagogi pod Białym Bocianem
Agnieszka Imiela  office@fbk.org.pl
Kierownik koordynacji projektów
Tomasz Fila  promotion@fbk.org.pl
Koordynator projektów
Katarzyna Andersz  info@fbk.org.pl
Koordynatorka projektów