Przetargi publiczne

 

10.08.2017:

Rozpoczynamy następny etap rewitalizacji kompleksu Synagogi pod Białym Bocianem. Na dniach chcemy rozpocząć prace w piwnicach i zrewitalizować zabytkową Mykwę.  Zakres planowanych prac (OPZ i dokumentacja techniczna) opisany w materiałach do pobrania w linku poniżej:

Zakres planowanych prac, dokumentacja techniczna do pobrania

 

Biorąc pod uwagę fakt uzyskania przez Fundację Bente Kahan dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn. „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5-7-9”, w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przygotowanie na rzecz Fundacji Bente Kahan dokumentacji na potrzeby planowanego do ogłoszenia zamówienia publicznego w ramach ww. projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

26.07.2017 – Protokół z postępowania nr 1do pobrania tutaj