Udostępnij tę stronę:

Fundacja Bente Kahan rozpoczęła swoją działalność w 2006 roku w celu przeprowadzenia rewitalizacji historycznego budynku Synagogi pod Białym Bocianem (1829) i utworzenia w jej wnętrzu Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej, aby uczcić i zachować prawie tysiącletnią historię Żydów we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Wspierane finansowo przez Gminę Wrocław, Centrum administrowane jest przez Fundację Bente Kahan we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską we Wrocławiu.


Historia Odzyskana: Życie Żydów we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

to wystawa stała obrazująca ponad 800-letnią historię Żydów w tej części Europy. Stanowi zapis ich życia od czasów średniowiecznego Wrocławia, poprzez niemiecko-żydowskie oświecenie i totalne unicestwienie pod rządami nazistów, powojenny komunizm po dzisiejsze czasy w demokratycznej Polsce. To unikatowa opowieść o żydowskim społeczeństwie i jego wybitnych jednostkach, które przyczyniły się do rozwoju regionu i świata.
Wystawa została przygotowana przez Fundację Bente Kahan we współpracy ze Studium Kultury i Języków Żydowskich UWr dzięki finansowemu wsparciu udzielonemu przez Mechanizm Finansowy EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Urząd Miasta Wrocław.

Galeria pod Białym Bocianem,

część Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej, mieści się na drugim piętrze Synagogi. Jej kuratorem jest Yoav Rossano, urodzony w Izraelu artysta, który współpracuje z Fundacją od 2008 roku.

Spektakle teatralne

Od otwarcia CKiEŻ w 2005 roku, ponad 20 tysięcy uczniów ze szkół Dolnego Śląska obejrzało spektakle edukacyjne wyprodukowane przez Fundację. Wszystkie cztery produkcje FBK zostały napisane i wyreżyserowane przez Bente Kahan.

Lato w Synagodze pod Białym Bocianem

to cykl koncertów artystów z całej Europy, prezentujących nie tylko bogactwo muzyczne mniejszości narodowych, ale też wpływy muzyki klezmerskiej i folkowej na inne gatunki, takie jak awangarda czy jazz. Letnie koncerty odbywają się co niedzielę o godzinie 17:00. Każdego roku dr Maciej Sygit, przewodniczący Rady Fundacji, zaprasza znane osobistości z Wrocławia do wspólnego występu na rzecz Fundacji. Przez pozostałą część roku, Fundacja udostępnia synagogę organizatorom innych wydarzeń, m.in. Festiwalu Kultury Żydowskiej Simcha, Ethno Jazz Festival oraz corocznego Przeglądu Piosenki Aktorskiej.

Dni Wzajemnego Szacunku

Podczas Nocy Kryształowej, 9 listopada 1938 roku, naziści brutalnie zaatakowali niemieckich Żydów, niszcząc synagogi, żydowskie domy i sklepy. Od 2005 roku, aby uczcić rocznicę tych wydarzeń, Fundacja organizuje Dni Wzajemnego Szacunku, w których programie znajdują się spektakle edukacyjne, wykłady, projekcje filmów oraz wystawy. Kulminacją tego cyklu jest Marsz Wzajemnego Szacunku, który co roku – 9 listopada – wyrusza spod Synagogi w miejsce, gdzie stała Nowa Synagoga (die Neue Synagoge), spalona podczas Nocy Kryształowej.

„Spotkania z…”

seria spotkań z polskimi i zagranicznymi osobistościami świata nauki i sztuki. W celu rozwijania naszych projektów edukacyjnych, Fundacja połączyła siły ze Studium Kultury i Języków Żydowskich działającym przy Uniwersytecie Wrocławskim, mając na celu utworzenie w naszym mieście międzynarodowego centrum studiów żydowskich.

„Jidysz dla wszystkich”

to trzyletni projekt (2013-2016) mający na celu promowanie lepszego zrozumienia kultury i języka jidysz oraz wieloaspektowego świata Żydów aszkenazyjskich przed 1945 rokiem. Ten projekt finansowany jest z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych. 

Menu
Accessibility