Udostępnij tę stronę:

PROJEKT* nr RPDS.04.03.02-02-0007/16:

„Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem

w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu

w kompleksie Włodkowica 5-7-9”

CEL PROJEKTU:

Wzrost atrakcyjności kulturalnej oraz podniesienie potencjału turystycznego Dolnego Śląska i Wrocławia poprzez renowację oraz udostępnienie na cele kulturalne pomieszczeń Synagogi   pod Białym Bocianem

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Zachowanie zabytkowych pomieszczeń Synagogi: łaźni rytualnej „mykwy”, sali modlitewnej „shulu” i pomieszczeń piwnicznych dla przyszłych pokoleń oraz udostępnienie ich na cele kulturalne
  • Prezentowanie w udostępnionych przestrzeniach Synagogi unikatowej, multimedialnej opowieści o kulturze żydowskiej

WARTOŚĆ PROJEKTU: ok. 3,1 mln. PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: ok. 2,6 mln. PLN

 

Informacje o realizacji projektu na podstronach:

Mała Synagoga (shul),
Mykwa (łaźnia rytualna),
Piwnice
Przetargi

 

Menu
Accessibility