Prace archeologiczne (Die Neue Synagoge)

Prace archeologiczne w miejscu Nowej Synagogi we Wrocławiu

Fundacja Bente Kahan wraz z Gminą Wyznaniową Żydowską we Wrocławiu przeprowadziła sondażowe badania archeologiczne w miejscu, gdzie jeszcze 79 lat temu stała Nowa Synagoga.Prace były możliwe dzięki wsparciu Prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, który zdecydował o przekazaniu Fundacji Bente Kahan części środków z przyznanej mu w 2016 r. Nagrody im. Ignatza Bubisa. FBK postanowiła przeznaczyć te fundusze na prace wykopaliskowe.Więcej o projekcie i planach na przyszłość w załączonym artykule.20170512_135519-vert-horz 

Zwiększ czytelność