Udostępnij tę stronę:

Fundacja Bente Kahan uczestniczy w europejskim projekcie Parallel TracesDziedzictwo żydowskie w nowej perspektywie.

 

 

Parallel Traces to ogólnoeuropejski projekt, którego celem jest otworzenie nowej perspektywy na znaczenie żydowskiego dziedzictwa kulturowego i wpisanie go w ogólnoeuropejski pejzaż kulturowy.

Oficjalna strona projektu – www.paralleltraces.eu

Projekt ma na celu odnalezienie śladów żydowskich w architekturze miejskiej i rozpoznania ich jako integralnej części historii Europy. W poszczególnych działaniach skupia się będzie na materialnych śladach żydowskiej obecności i ich przetwarzaniu przez artystyczne środki wyrazu. W ramach projektu powstała ma aplikacja zaznajamiająca użytkowników z dziedzictwem żydowskim poszczególnych miast; rozpisany został również międzynarodowy konkurs artystyczny oraz powstała wystawa, która podróżując do kolejnych partnerów i ich miast stała się świetnym medium wymiany artystycznej.

Projekt zrzesza osiem organizacji z pięciu krajów unijnych oraz z dwóch krajów pozostających poza UE. Liderem projektu jest The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage (AEPJ) z Luksemburga we współpracy z Culture and Media Agency Europe aisbl (Belgia) oraz Imascono Art S.L. Lokalnymi partnerami projektu są: Patronat Call de Girona (Hiszpania),Tacka Kommukacije (Serbia), Tarbut Foundation (Rumunia), Israeli House (Gruzja) oraz Fundacja Bente Kahan.

Menu
Accessibility