Udostępnij tę stronę:

 

Bente Kahan bentekahan@fbk.org.pl
Prezes Zarządu Fundacji Bente Kahan i Dyrektor Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej we Wrocławiu
Marek Mielczarek marekmielczarek@fbk.org.pl
Manager projektu rewaloryzacji Synagogi pod Białym Bocianem
Agnieszka Imiela-Sikora office@fbk.org.pl
Dyrektorka
 

Beata Mazurek

promotion@fbk.org.pl
Koordynatorka projektów
Kontakt fbk@fbk.org.pl

 

Menu
Accessibility