Zespół

Bente Kahan  bentekahan@fbk.org.pl
Prezes Zarządu Fundacji Bente Kahan Dyrektor Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej we Wrocławiu  
Marek Mielczarek marekmielczarek@fbk.org.pl
Manager projektu rewaloryzacji Synagogi pod Białym Bocianem  
   

 

Agnieszka Imiela-Sikora  office@fbk.org.pl
Kierowniczka koordynacji projektów  
Małgorzata Hućko  info@fbk.org.pl
Koordynatorka projektów  
Anna Brzozowska  kontakt@fbk.org.pl
Koordynatorka projektów  
Anna Trojanowska promotion@fbk.org.pl
Koordynatorka projektów  

 

Zwiększ czytelność