Udostępnij tę stronę:

 

Bente Kahan bentekahan@fbk.org.pl
Prezes Zarządu Fundacji Bente Kahan i Dyrektor Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej we Wrocławiu
Marek Mielczarek marekmielczarek@fbk.org.pl
Manager projektu rewaloryzacji Synagogi pod Białym Bocianem
Agnieszka Imiela-Sikora office@fbk.org.pl
Kierowniczka koordynacji projektów
 

Małgorzata Hućko

info@fbk.org.pl
Koordynatorka projektów
Paulina Jakubowicz fbk@fbk.org.pl
Koordynatorka projektów

 

Menu
Accessibility