Udostępnij tę stronę:

Z inicjatywy norweskiej artystki żydowskiego pochodzenia Bente Kahan powstała w roku 2006 fundacja jej imienia. Artystka połączyła siły z Maciejem Sygitem – zaangażowanym społecznie lokalnym przedsiębiorcą. Założona właśnie fundacja rozpoczęła swoją działalność od renowacji i rewitalizacji budynku Synagogi Pod Białym Bocianem, co udało się osiągnąć przy współpracy z wrocławskim oddziałem Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP i finansowemu wsparciu Gminy Wrocław oraz Mechanizmowi Finansowemu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein i Norwegia). Inauguracja Synagogi Pod Białym Bocianem odbyła się 6 maja 2010 roku wraz z otwarciem stałej wystawy pt. „Historia odzyskana – Życie Żydów we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku”. Budynek został oddany do użytku publicznego.

Odnowienie samego tylko budynku synagogi nie było jedynym projektem renowacji i rewitalizacji tej przestrzeni. W 2015 roku Fundacja ukończyła remont małej synagogi – szulu – a następnie odrestaurowała łaźnię rytualną (mykwę) i przestrzenie piwnicy pod budynkiem synagogi. Zostały one otwarte w  roku 2018.

Zobowiązana wobec tragicznych doświadczeń Żydów europejskich Fundacja Bente Kahan pracuje na rzecz idei wzajemnego szacunku oraz poszanowania praw człowieka. W Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej w Synagodze Pod Białym Bocianem we Wrocławiu organizuje wydarzenia kulturalne tj. wystawy, projekcje filmów, warsztaty kulinarne, wykłady, spotkania, koncerty i spektakle edukacyjne, napisane i wyreżyserowane przez Bente Kahan. Do tej pory spektakle te zostały obejrzane przez ponad 30 tysięcy uczniów z Wrocławia i Dolnego Śląska.  Szczególny nacisk Fundacja stawia właśnie na działalność edukacyjną, wierząc, że edukacja musi dziś służyć rozumieniu nie tylko  historii, ale także czasów współczesnych. Poznanie dziejów Zagłady stało się punktem wyjścia w prowadzonej przez nią społecznej dyskusji o ksenofobii, wykluczeniu, tolerancji i wzajemnym szacunku. Prezentowane w synagodze autorskie wystawy fundacji w tym „Nieukończone życia” pomagają zrozumieć, a przede wszystkim obrazują do czego zdolny jest człowiek poddany działaniu propagandy,  w świecie podzielonym na swoich i obcych, lepszych, gorszych – innych.

Więcej o zrealizowanych i realizowanych projektach Fundacji Bente Kahan można znaleźć w zakładce: Projekty. O naszej działalności w poniższym filmiku opowiada Bente Kahan:

Cele i zasady działania Fundacji Bente Kahan (ze statutu Fundacji Bente Kahan):

ROZDZIAŁ II Cele i zasady działania Fundacji

§ 10. Celami Fundacji są:

 1. Przełamywanie stereotypów oraz przeciwdziałanie antysemityzmowi, rasizmowi i nietolerancji.
 2. Dbałość o materialne i duchowe dziedzictwo kultury żydowskiej – zwłaszcza we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.
 3. Prezentacja dorobku kultury, historii i religii żydowskiej w Polsce i za granicą.
 4. Rozwój kultury żydowskiej w Polsce i na świecie.
 5. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw naukowych i oświatowych w zakresie kultury żydowskiej.
 6. Dokumentacja i upamiętnianie historii Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem doby Holokaustu.
 7. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących porozumieniu i współpracy między narodami, kulturami i religiami.
 8. Aktywizacja obiektów Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 7.
 9. Wspieranie działań innych instytucji oraz osób fizycznych zbieżnych z celami Fundacji, o których mowa w punktach 1-8.
 10. Pozyskiwanie inicjatyw dla pozyskania źródeł finansowania przedsięwzięć przedstawionych w punktach 1-9.

§ 11 Fundacja realizuje cele określone w § 10 w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie i finansowanie:
  • festiwali, koncertów, przedstawień, warsztatów, wystaw, programów radiowych, telewizyjnych i filmowych,
  • działalności wydawniczej,
  • działalności naukowo-badawczej, konferencji, seminariów,
  • działalności edukacyjnej, szkoleń, odczytów.
 2. Przyznawanie stypendiów oraz udzielanie wsparcia finansowego laureatom konkursów.
 3. Współpracę z:
 • organami administracji państwowej, samorządowej,
 • organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi o podobnych celach do Fundacji,
 • placówkami oświatowymi, naukowymi i kulturalnymi.

 

Menu
Accessibility