Udostępnij tę stronę:

„Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5-7-9”

Cel projektu: „Wzrost atrakcyjności kulturalnej oraz podniesienie potencjału turystycznego Dolnego Śląska i Wrocławia poprzez renowację oraz udostępnienie na cele kulturalne pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem”

W październiku 2018 r. zakończyła prowadzona przez Fundację Bente Kahan renowacja piwnic synagogi oraz zabytkowej mykwy – rytualnej łaźni znajdującej się przy Synagodze Pod Białym Bocianem. Mykwa jest miejscem, które od początku XX-wieku do 1968 roku (z przerwą w latach wojennych) służyło Żydom z Breslau i Wrocławia jako łaźnia rytualna. Jest kolejnym pomieszczeniem (po budynku synagogi i szulu – małej sali modlitewnej), którego renowację prowadzimy. W 2016 i 2017 roku udostępniliśmy przestrzeń mykwy zwiedzającym kilkukrotnie – organizując zwiedzania z Danielle Chaimovitz-Basok, która tłumaczyła czym jest mykwa, w jaki sposób jest używana.

Mykwa i piwnica stanowią dodatkowe przestrzenie wystawiennicze z wystawami Nieukończone Życia oraz Żydowski Cykl Życia

Renowacja sfinansowana dzięki grantom Unii Europejskiej, Miasta Wrocław i Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury.

 

 
 
 
Menu
Accessibility