Zespół

Bente Kahan  bentekahan@fbk.org.pl
Prezes Zarządu Fundacji Bente Kahan
Dyrektor Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej we Wrocławiu
Marek Mielczarek marekmielczarek@fbk.org.pl
Prezes Rady Fundacji Bente Kahan
Manager projektu rewaloryzacji Synagogi pod Białym Bocianem

 

Agnieszka Imiela  office@fbk.org.pl
Kierownik koordynacji projektów
Tomasz Fila  promotion@fbk.org.pl
Koordynator projektów
Małgorzata Hućko  info@fbk.org.pl
Koordynatorka projektów
Malwina Tuchendler kontakt@fbk.org.pl
Koordynatorka projektów