Udostępnij tę stronę:

Konkurs Parallel Traces rozstrzygnięty!

Po wnikliwych obradach Jury, wyłoniono czwórkę laureatów.

64 prace zostały poddane ocenie dwunastoosobowego Jury, składającego się z ekspertów w dziedzinie fotografii, sztuk audiowizualnych, oraz dziedzictwa żydowskiego. Ocena prac, zgodnie z regulaminem, obejmowała dwie kategorie:

 • Teraźniejszość – Obecność w teraźniejszości:
  • pierwsza nagroda – Josep Maria Oliveras (Girona)
  • druga nagroda – Ewa Rossano (Wroclaw)
 • Przeszłość – Obrazy historii:
  • pierwsza nagroda – Witja Frank (Wroclaw)
  • druga nagroda – Tsotne Tsereteli (Tbilisi)

Laureaci otrzymają nagrody o łącznej wartości 5000 euro. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas wystaw Parallel Traces w całej Europie, co wzbogaci międzynarodowy obieg sztuki. Artyści będą mieli możliwość odwiedzenia jednej z wystaw by zaprezentować swoją pracę na uroczystym otwarciu.

Jesteśmy niezmiernie dumni, że aż dwie z nagrodzonych prac związane są z historią, którą opowiada Wrocław!

Wernisaż wrocławskiej wystawy już 7 listopada 2019 r.  w Synagodze Pod Białym Bocianem. Zapraszamy!

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Konkurs Parallel Traces już trwa! Prace można składać do 17 lipca 2019 roku.

Do konkursu zapraszamy pełnoletnich fotografów i artystów tworzących sztuki audiowizualne,  którzy są obywatelami krajów europejskich.

Konkurs dotyczy architektury, urbanistyki, a w szczególności nietuzinkowego, wizualnego przedstawienia żydowskiego dziedzictwa kulturowego obecnego w tkance miast biorących udział w projekcie: Wrocławia, Girony, Tbilisi, Sighetu i Belgradu.

Ogólnoeuropejski, otwarty konkurs stawia sobie za cel:

 • stworzenie współczesnych, multimedialnych dzieł sztuki,
 • zaprezentowanie wspólnych elementów, które zbliżają obywateli o żydowskim i nieżydowskim pochodzeniu oraz odmiennej kulturze,
 • ukazanie kultury żydowskiej jako części naszego wspólnego domu – Europy oraz obecnych w naszym codziennym życiu śladów żydowskiej przeszłości,
 • zbudowanie lepszego zrozumienia przeszłości.

Pula nagród o wartości 5000 Euro zostanie przyznana twórcom najlepszych prac w różnych kategoriach, a 20 najlepszych zostanie zaprezentowanych w krajach biorących udział w projekcie.

Jury konkursu składa się z 12 członków – osób zaangażowanych w działalność na rzecz żydowskiego dziedzictwa kulturowego oraz fotografię i sztuki audiowizualne. Członkowie jury będą oceniać prace w oparciu o ustalone kryteria: oryginalność, precyzję wykonania i ogólne wrażenie jakie dzieło wywiera na odbiorcy.

Kategorie i tematy
 • Teraźniejszość – Obecność w teraźniejszości
Uczestnicy biorący udział w tej kategorii powinni skupić się na odkrywaniu wszelkich pozostałości dziedzictwa żydowskiego w tkance miejskiej. Klucze do tego odkrycia znajdują się w samych miastach.
 • Przeszłość – Obrazy historii
Pracom w tej kategorii mogą towarzyszyć teksty pisane jako uzupełnienie warstwy wizualnej. Tekst i fotografie lub utwory audiowizualne muszą tworzyć spójną całość.
Nagrody i wyróżnienia
Zostaną przyznane następujące nagrody:
 • Pierwsza nagroda w kategorii Teraźniejszość: 1.500 €
 • Pierwsza nagroda w kategorii Przeszłość: 1.500 €
 • Druga nagroda w kategorii Teraźniejszość: 1.000 €
 • Druga nagroda w kategorii Przeszłość: 1.000 €
Nawet do 20 prac zostanie zaprezentowanych na wystawach w całej Europie!

 

Więcej informacji o projekcie i obowiązujących zasadach można znaleźć na stronie internetowej.

Zapraszamy serdecznie!

Menu
Accessibility