Lekcja online: W szponach propagandy. Niemcy 1919-1939

  1. Strona główna
  2. Lekcje online
  3. Lekcja online: W szponach propagandy. Niemcy 1919-1939
Udostępnij ten wpis:

Zapraszamy na otwartą lekcję historii online z Łukaszem Migniewiczem!

24 czerwca 2020 r. o godz. 17.00

Link do wydarzenia udostępnimy już wkrótce!

Któż nie zna słynnych słów ministra propagandy III Rzeszy dr Josepha Goebbelsa Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą? Systemy totalitarne manipulację społeczeństwem uczyniły głównym motorem swoich działań. Twórcy systemu wpływali na społeczeństwo, a przede wszystkim na jednostkę, za pomocą gestu, słów i obrazu. Plakat, film, radio a nawet książeczki dla dzieci. To niewielki ułamek propagandy, który wylewał się dzień w dzień w uszy i oczy każdego mieszkańca III Rzeszy.

Podczas webinarium zapoznamy się z wieloma obliczami propagandy w III Rzeszy i jej wpływem na szeroką, społeczną akceptację totalitarnego programu i w końcu rządów NSDAP.

Łukasz Migniewicz – historyk, doktorant UWr. Współpracuje z Wrocławskim Towarzystwem Miłośników Historii. Jest autorem artykułów poświęconych historii wieków średnich, zagadnieniom społecznym i związanym z historią klimatu oraz antysemityzmem przed wiekami. Prowadzi badania nad warunkami pracy i życia robotników wrocławskich fabryk po II wojnie światowej, medalami śląskimi oraz historią klęsk żywiołowych, epidemii i zniszczeń na przestrzeni dziejów, w tym wpływem klimatu na przemiany społeczne i polityczne w przeszłości. Zajmuje się także problematyką Holokaustu oraz prześladowań nad społecznościami żydowskimi w tym ikonografią antysemicką.

Projekt sfinansowany ze środków Gminy Wrocław – historyk, doktorant UWr. Współpracuje z Wrocławskim Towarzystwem Miłośników Historii. Jest autorem artykułów poświęconych historii wieków średnich, zagadnieniom społecznym i związanym z historią klimatu oraz antysemityzmem przed wiekami. Prowadzi badania nad warunkami pracy i życia robotników wrocławskich fabryk po II wojnie światowej, medalami śląskimi oraz historią klęsk żywiołowych, epidemii i zniszczeń na przestrzeni dziejów, w tym wpływem klimatu na przemiany społeczne i polityczne w przeszłości. Zajmuje się także problematyką Holokaustu oraz prześladowań nad społecznościami żydowskimi w tym ikonografią antysemicką.


Projekt sfinansowany ze środków Gminy Wrocław

Menu
Accessibility