Poszukujemy pracownika/współpracownika Fundacji na stanowisko opisane w załączniku (OPIS STANOWISKA).

Osoba zainteresowana pracą w naszym zespole proszona jest o złożenie:

·      Listu motywacyjnego,

·      Aktualnego życiorysu zawodowego (cv),

·      Kopii dokumentów i oświadczenia potwierdzające wymagane kompetencje oraz ewentualnie  dodatkowe kompetencje.

Dokumenty proszę złożyć do dnia 04.02.2019 do godziny 12.00 na e-mail:: bentekahan@fbk.org.pl lub w formie papierowej w biurze Fundacji (ul. Włodkowica 5, 50-072 Wrocław)

Osoby spełniające wymogi kwalifikacyjne, będą zaproszone na rozmowy.

Więcej informacji:

OPIS STANOWISKA

OPIS STANOWISKA