Udostępnij ten wpis:

Konkurs Parallel Traces już trwa! Prace można składać do 17 lipca 2019 roku.

Do konkursu zapraszamy pełnoletnich fotografów i artystów tworzących sztuki audiowizualne,  którzy są obywatelami krajów europejskich.

Konkurs dotyczy architektury, urbanistyki, a w szczególności nietuzinkowego, wizualnego przedstawienia żydowskiego dziedzictwa kulturowego obecnego w tkance miast biorących udział w projekcie: Wrocławia, Girony, Tbilisi, Sighetu i Belgradu. 

Ogólnoeuropejski, otwarty konkurs stawia sobie za cel:

  • stworzenie współczesnych, multimedialnych dzieł sztuki,
  • zaprezentowanie wspólnych elementów, które zbliżają obywateli o żydowskim i nieżydowskim pochodzeniu oraz odmiennej kulturze,
  • ukazanie kultury żydowskiej jako części naszego wspólnego domu – Europy oraz obecnych w naszym codziennym życiu śladów żydowskiej przeszłości,
  • zbudowanie lepszego zrozumienia przeszłości.

Pula nagród o wartości 5000 Euro zostanie przyznana twórcom najlepszych prac w różnych kategoriach, a 20 najlepszych zostanie zaprezentowanych w krajach biorących udział w projekcie.

Jury konkursu składa się z 12 członków – osób zaangażowanych w działalność na rzecz żydowskiego dziedzictwa kulturowego oraz fotografię i sztuki audiowizualne. Członkowie jury będą oceniać prace w oparciu o ustalone kryteria: oryginalność, precyzję wykonania i ogólne wrażenie jakie dzieło wywiera na odbiorcy.

Kategorie i tematy
  • Teraźniejszość – Obecność w teraźniejszości
Uczestnicy biorący udział w tej kategorii powinni skupić się na odkrywaniu wszelkich pozostałości dziedzictwa żydowskiego w tkance miejskiej. Klucze do tego odkrycia znajdują się w samych miastach.
  • Przeszłość – Obrazy historii
Pracom w tej kategorii mogą towarzyszyć teksty pisane jako uzupełnienie warstwy wizualnej. Tekst i fotografie lub utwory audiowizualne muszą tworzyć spójną całość.
 
Nagrody i wyróżnienia

Zostaną przyznane następujące nagrody:
  • Pierwsza nagroda w kategorii Teraźniejszość: 1.500 €
  • Pierwsza nagroda w kategorii Przeszłość: 1.500 €
  • Druga nagroda w kategorii Teraźniejszość: 1.000 €
  • Druga nagroda w kategorii Przeszłość: 1.000 €
Nawet do 20 prac zostanie zaprezentowanych na wystawach w całej Europie!

 

Więcej informacji o projekcie i obowiązujących zasadach można znaleźć na stronie internetowej.

Zapraszamy serdecznie!

 

Menu
Accessibility