W czasie, gdy polecamy i przygotowujemy się do Muzyczne „Lato w Synagodze Pod Białym Bocianem” – 5 koncertów w piwnicach i mykwie przygotowujemy nowe przestrzenie wystawiennicze. Oficjalne otwarcie już w październiku.

Renowacja możliwa jest dzięki grantom Unii Europejskiej, Miasta Wrocław i Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury.

Więcej informacji:

Trwa prowadzona przez Fundację Bente Kahan renowacja piwnic synagogi oraz zabytkowej mykwy – rytualnej łaźni znajdującej się przy Synagodze Pod Białym Bocianem.Mykwa jest miejscem, które od początku XX-wieku do 1968 roku (z przerwą w latach wojennych) służyło Żydom z Breslau i Wrocławia jako łaźnia rytualna. Jest kolejnym pomieszczeniem (po budynku synagogi i szulu – małej sali modlitewnej), którego renowację prowadzimy. W 2016 i 2017 roku udostępniliśmy przestrzeń mykwy zwiedzającym kilkukrotnie – organizując zwiedzania z Danielle Chaimovitz-Basok, która tłumaczyła czym jest mykwa, w jaki sposób jest używana.

Mykwa i piwnica stanowić będą dodatkowe przestrzenie wystawiennicze, po ich otwarciu Synagoga Pod Białym Bocianem stanie się unikatowym na światową skalę kompleksem.