Dla większości mieszkańców Wrocław jest miastem wzajemnego szacunku, miastem spotkań, miastem otwartym. Doświadczamy takiego Wrocławia codziennie.Martwią nas ostatnie wydarzenia. Nie zgadzamy się, by nasze miasto stało się zakładnikiem ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu.Takich postaw nie powinniśmy w naszym mieście akceptować, zbyt dobrze wiemy, do czego prowadzą.Fundacja Bente KahanWspólnie z Miastem i Gminą Żydowską we Wrocławiu odremontowaliśmy Synagogę Pod Białym Bocianem i od 2005 roku prowadzimy w niej działania kulturalne i edukacyjne.