Od godz. 14.00 w niedzielę, 1 września, w piwnicach Synagogi Pod Białym Bocianem zwiedzający będą mogli zobaczyć wystawę

„We władzy oszustwa: potęga propagandy nazistowskiej”
udostępnioną Fundacji Bente Kahan przez Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie (USA).

 
Wystawa jest prezentowana przez FBK w ramach projektu “Nauka o Holokauście dla lepszej przyszłości (przeciwdziałanie ksenofobii i wykluczeniu)” finansowanego przez Gminę Wrocław
 (www.wroclaw.pl)
 
Zapraszamy serdecznie!