„Droga Dźwięku, Droga Ciszy”

Alternatywny warsztat z pogranicza muzyki, medytacji, psychologii i zajęć ruchowych.

Warsztat odbędzie się w Synagodze pod Białym Bocianem przy ulicy Pawła Włodkowica we Wrocławiu.

Cena: 100 zł od osoby, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy

Przebieg:

11:00-14:00 – zajęcia
     Przerwa na posiłek
16:00-18:00 – zajęcia
     1. Zajęcia teoretyczne – wykład
     2. Zajęcia praktyczne
             a) „Trening Ciszy” – medytacja
             b) „Trening Dźwięku”- grupowe ćwiczenia rytmiczne, melodyczne i harmoniczne.
     3. Zajęcia teoretyczne – podsumowanie i dyskusja

Warsztat rozpoczyna półgodzinny wykład, w którym uczestnicy poznają teoretyczne i psychologiczne podstawy przyszłych działań. Część praktyczną rozpoczyna pięciominutowy „Trening Ciszy”. To szczególny rodzaj medytacji dyscyplinującej ciało i umysł. „Trening Dźwięku” obejmuje grupową i indywidualną pracę z a) rytmem i metryką muzyczną [według autorskiej metody inspirowanej treningiem muzyków hinduskich i afrykańskich]. b) melodyką [według autorskiej metody solmizacji]. c) harmonią [polifoniczne i homofoniczne utwory chóralne]. Ta część powinna trwać ok. trzech godzin, tyle bowiem potrzeba czasu do dopięcia wyjściowych zajęć i przygotowania satysfakcjonującej formy muzycznej. Naturalnie pożądana jest kontynuacja o identycznej budowie, która wprowadza coraz bardziej skomplikowane komponenty i formy. Teoretyczne podsumowanie to czas również na swobodną dyskusję i odpowiedzi na pytania [ok. 15 minut].

Cel, idea:
Muzyka pozostaje w kręgu zainteresowań większości, ale w naszej kulturze dostęp do jej podstaw wydaje się być zamknięty dla osób, które w dzieciństwie nie interesowały się pracą jako muzyk. „Droga Dźwięku, Droga Ciszy” to szczególny trening muzyczny, w którym jedynym instrumentem jest nasze ciało – umysł. Wyzwala on poprzez pracę z rytmem nową energię, otwiera kreatywność i wyobraźnię, umiejętność pracy w grupie, pogłębia uwagę na partnerze, pozwala przezwyciężyć obawy i lęki związane z niską oceną własnych możliwości, otwiera słuch melodyczny i porusza problemy związane z emisją głosu. Oprócz walorów estetycznych trening ten posiada potwierdzone przez psychologów i psychiatrów [Polskie Towarzystwo Eriksonowskie, Laboratorium Psychoedukacji] walory psychopoznawcze i psychoterapeutyczne.

Do kogo skierowany jest warsztat?
Warsztat jest skierowany do wszystkich osób – pod warunkiem, że nie mają upośledzonego słuchu [osoby niesłyszące], wzroku [niezbędny wzrokowy kontakt z pozostałymi uczestnikami warsztatu] i ruchu [w zakresie klaskania]. Natomiast mogą brać udział osoby na wózkach inwalidzkich, jeżeli ich niepełnosprawność nie ogranicza podanych wcześniej wymogów. Określony tylko dolny limit wieku [12 lat]. Nie ma limitów muzycznych uzdolnień, posiadanej wiedzy i umiejętności.

Wymagania dla uczestników:
Pożądane jest wygodne obuwie na miękkiej podeszwie i nie ograniczające ruchów, wygodne ubranie [nie sprawdzą się np. wąskie spódnice, ciasne dżinsy].

Liczba osób:
Maksymalna – 20, minimalna 6, optymalna 10 – 15 osób.

Materiały:
Można notować na wykładzie, choć nie jest to niezbędne.

Uwagi:
Warsztat to miejsce intensywnej pracy – zabawy, wymagającej ekstremalnej uwagi. Uczestnicy muszą unikać zachowania zakłócającego proces, takiego jak np. niepunktualność, nieuzasadnione a niezgłoszone opuszczenie sali, zapominanie wyłączania telefonów, rozpraszające rozmowy, itp.

PROWADZĄCY – Jacek Ostaszewski
Kompozytor, muzyk, lider grupy „Osjan”, wieloletni wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, autor rewolucyjnej metody edukacji muzycznej „Droga Dźwięku, Droga Ciszy” obejmującej nowatorskie podejście do pracy z rytmem i melodyką. Prowadzi warsztaty w kraju i za granicą [USA, Japonia, Portugalia]. Stała współpraca z Polskim Towarzystwem Eriksonowskim. Odznaczony przez Ministra Kultury i Sztuki srebrnym medalem „Zasłużony dla kultury Gloria Artis”[2005].

Kontakt i zapisy –  bilety@fbk.org.pl

 

Projekt w ramach Dni Wzajemnego Szacunku dofinansowanych ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl). Pełen program Dni dostępny już wkrótce!